Informacje

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje pomocnicze

odnośnie podróży, noclegów czy regulaminu maratonu.